top of page

Dr. Agnė Paliokaitė

Mokslų daktarė, inovacijų politikos ekspertė, Visionary Analytics įkūrėja.

Agnės veikla inovacijų srityje apjungia iš karto tris sritis – inovacijų mokslą, pagalbą kuriant valstybės inovacijų politiką ir inovacijų verslą. Mokslininkė, stiprinanti inovacijų mokslo bendruomenę Lietuvoje, publikuojanti tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Jos daktaro disertaciją apie ateities įžvalgą ir inovacijas versle Inovacijų valdymo profesionalų asociacija ISPIM išrinko tarp dešimties geriausių disertacijų pasaulyje.

Pripažinta inovacijų politikos analitikė ir ekspertė – daugiau nei 15 metų konsultuoja Lietuvos sprendimų priėmėjus apie inovacijų politikos tikslus ir jų įgyvendinimo instrumentus, prisidėjusi prie daugybės nacionalinių programų ir strategijų, parengusi kelias dešimtis taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos vertinimų.

Sėkminga verslininkė – kartu su partneriais įkūrė ir vadovauja privačiam mokslinių tyrimų institutui Visionary Analytics, eksportuojančiam mokslo ir politikos analizės žinias Europos Komisijai, EBPO ir kitoms tarptautinėms organizacijoms.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page