top of page

Aldona Droseikienė

Visuomenininkė, didelę savo gyvenimo dalį paskyrusi veiklai, skirtai gerinti žmonių, turinčių judėjimo negalią, padėtį ir gyvenimo sąlygas. Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjungos generalinė sekretorė.

Ponios Aldonos nuoseklaus, sistemingo, atsakingo darbo dėka sergantieji išsėtine skleroze ir jų artimieji jau daugiau kaip 10 metų turi galimybes gauti naujausią informaciją apie ligos aktualijas, ligos priežiūrą, dalyvauti kasmetinėse konferencijose, vasaros stovyklose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Jos dėka pastarus 10 metų aktyviai informuojant Vyriausybę apie išsėtine skleroze sergančiųjų gyvenimą, jų problemas, galimus sprendimo būdus, buvo pakeistas požiūris į sergančiuosius, sukurta lygiavertė ligos priežiūros gerinimo partnerystė nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Ponios Aldonos iniciatyva nuolat bendradarbiaujama su tarptautinėmis neįgaliųjų teises ginančiomis organizacijomis.

Jos aktyvi veikla taip pat svarbi šviečiant visuomenę apie išsėtinės sklerozės ligą, galimą pagalbą sergantiesiems ir jų artimiesiems.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page