top of page

Alma

Adamkienė

Filantropė, visuomenės veikėja, lietuvybės išeivijoje puoselėtoja, savo vardo labdaros ir paramos fondo steigėja bei pirmininkė.

Pagrindinis Fondo, įkurto 1999 metais, tikslas – padėti vaikams, o per 15 fondo veiklos metų buvo gauta ir paskirstyta daugiau nei keturių milijonų eurų vertės parama. Didelį dėmesį Fondas skyrė Lietuvos kaimo vaikų rėmimui, vaikų namų auklėtinių globai, vaikų ligoninėms.

Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas penkiolika veiklos metų teikė paramą 45 provincijos mokykloms, vaikų ligoninėms, globos namams ir vykdė įvairius projektus. Fondo vykdyti projektai, skirti skatinti gabiems kaimo mokyklų mokiniams: „Dainuokime kartu“, „Verslo mokykla“, „Lyderių mokykla“, „Pažinkime savo kraštą“, „Dailininkų mokykla“ ir kt.

Kasmet, nuo pat veiklos pradžios, Fondas taip pat organizavo tradicinį Kalėdų karavaną, kurio tikslas – gerinti mokyklų ir vaikų globos namų sportinę bazę, padėti atnaujinti mokyklų sporto sales ir sporto aikštynus, rengė labdaros aukcionus ir kt.

Dėl savo kilnių ir labdaringų darbų ponia Alma Adamkienė neretai buvo vadinama viena šviesiausių šalies moterų.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page