top of page

Dalia

Henke

Pasaulio lietuvių diasporos aktyvi veikėja ir lyderė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė, ekonomistė.

Nuo 1999 m. D. Henke pradėjo aktyvią veiklą Vokietijos lietuvius vienijančioje bendruomenėje, o nuo 2003 m. išrinkta į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybą. Po 12 metų aktyvaus darbo PLB, 2015 m. išrinkta PLB pirmininke. D. Henke kuruoja daugybę projektų, vienijančių pasaulio lietuvius, aktyviai dirba tapatybės išsaugojimo, Lietuvos įvaizdžio kūrimo, užsienio lietuvių ryšio su Lietuva palaikymo bei pilietybės išsaugojimo klausimais.

D. Henke vadovaujama PLB ruošiasi Lietuvos nepriklausomybė atkūrimo 100 – mečiui paminėti skirtam renginiui „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą”, kuris vyks Dainų šventės rėmuose. 2018 metų liepos 1-ąją, Vilniaus rotušės aikštėje visuomenei prisistatys daugelio kraštų lietuvių bendruomenės, rotušėje bus atidaryta meno kūrinių paroda, surinkta iš pasaulio lietuvių lobynų, scenoje visą dieną vyks įvairūs užsienio lietuvių pasirodymai. Dainų šventei pasibaigus liepos 8-11 d. sukviestas PLB XVI jubiliejinis Seimas, kuris prieš 60 metų buvo sušauktas pirmą kartą Niujorke.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page