top of page

Dalia

Leinartė

VDU profesorė, žmogaus teisių ekspertė.

Prof. Dalia Leinartė pirmoji modernios Lietuvos daugiašalės diplomatijos istorijoje pasiekė aukščiausią poziciją ir 2017 m. buvo išrinkta Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (JT CEDAW) pirmininke. Šio komiteto nare ji buvo išrinkta 2012 m.

2018 m. Leinartė įtraukta į Pasaulinio valstybės tarnautojų tinklo „Apolitical“ paskelbtą įtakingiausių pasaulio lyčių lygybės politikos skleidėjų sąrašą, kuris siekiama pagerbti žmones, kurių dėka visuomenės yra teisingesnės. Europos sąjungos lyčių lygybės agentūra EIGE ją išrinko į 2014 m. sąrašą „Moterys įkvepiančios Europą”.

Iki 2017 m. beveik dvidešimt metų vadovavo Vilniaus universiteto Lyčių studijų centrui. 1998 m. drauge su bendraminte įsteigė nevyriausybinę moterų organizaciją „Praeities pėdos”, kuri viena pirmųjų Lietuvoje iniciavo diskusiją dėl moterų seksualinio išnaudojimo ir prekybos žmonėmis problemų. Leinartė yra knygų Adopting and Remembering Soviet Reality: Life Stories of Lithuanian Women ir The Lithuanian Family in its European Context autorė.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page