top of page

Dovilė

Juodkaitė

Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė, neįgaliųjų teisių aktyvistė, visą savo profesinę karjerą paskyrusi neįgaliųjų teisėms ginti ir jų padėčiai gerinti. Dovilė sistemingai dirba, kad neįgaliųjų balsas būtų girdimas, kad jie dalyvautų visuomenės gyvenime ir būtų įtraukti į politinių sprendimų procesus.

2013 – 2016 m. Ministro pirmininko visuomeninė patarėja neįgaliųjų teisių klausimais.

Nuo 2017 m. Europos neįgaliųjų forumo valdybos narė, taip pat Pasaulio sveikatos organizacijos specialiosios darbo grupės žmogaus teisių stebėsenos srityje narė.

Nuo 2014 m. dviejų tarptautinių programų: Indijos Teisės draugijos, bendradarbiaujant su Pasaulio sveikatos organizacija, organizuojamo Tarptautinio Psichikos sveikatos ir Žmogaus teisių Diplomo bei Lisabonos Pasaulinės psichikos sveikatos instituto, NOVA universiteto vykdomos Tarptautinės Psichikos sveikatos politikos ir paslaugų organizavimo programos fakulteto narė, lektorė.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page