top of page

Prof. Edita Sužiedėlienė

Lietuvos biochemikė, profesorė, gamtos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir molekulinės biologijos katedros vedėja.

Šiemet išrinkta geriausia Vilniaus Universiteto Gyvybės Mokslų centro dėstytoja. Aktyviai užsiima moksline veikla, vadovauja laboratorijai, skelbia mokslinius straipsnius užsienio spaudoje ir garsina Lietuvos mokslą.

Profesorė Edita Sužiedėlienė atlieka mokslinius bakterijų atsparumo antibiotikams molekulinių mechanizmų tyrimus.  Taip pat kuria jautrius molekulinius metodus padedančius greitai nustatyti patogeniškas bakterijas klinikinėje praktikoje, visuomenėje, kitose aplinkose; tiria bakterijų adaptacinius atsakus į aplinkos stresinius poveikius ir aplinkos signalų perdavimo kelius ląstelėje.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page