top of page

Dr. Giedrė M. Kumpikas

Lietuvybės išeivijoje puoselėtoja, lietuvių bendruomenių telkėja. 

 

Lietuvių kilmės filologė, Niujorko Long Island universiteto profesorė. Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių bendruomenės Niujorko apygardos pirmininkė (2001-2004 m.). Tautos Fondo, remiančio demokratijos ir lietuvių jaunimo tautinio sąmoningumo puoselėjimą, valdybos pirmininkė (2004-2008 m). Lietuvių Radijo Programos Niujorkui įkūrėja (įkurta 2001 m.), prezidentė ir programų vedėja; kovos atgauti Lietuvių piliečių klubą Maspete (Niujorkas) organizatorė ir vadovė; Lietuvių piliečių klubo pirmininkė; Lietuvos Vyčių (Knights of Lithuania) vicepirmininkė; buvusi studentų organizacijos Neo-Lithuania prezidentė ir iždininkė; Tautinės Sąjungos narė; jaunųjų lietuvių muzikantų rėmėja. 2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanota Vyčio Kryžiaus Ordinu. Šiuo metu dirba Prancūzų kalbos studijų profesore Long Island universiteto C.W. Post padalinyje.

Dokumentinio filmo apie tarpukario Lietuvos lakūno Julijono Kumpikevičiaus - Kumpiko įsimintinai drąsų skrydį iš Prahos į Kauną navigacijos prietaisų neturinčiu lėktuvu – „Sparnams prisiminti“ – režisierė ir prodiuserė. Giedrės Kumpikas filmas „Sparnams prisiminti“ 42-ajame tarptautiniame Hiustono dokumentinių filmų festivalyje „WorldFest“ buvo apdovanotas aukščiausiu – platininiu prizu „Biografijų ir autobiografijų“ kategorijoje.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page