top of page

Gintė Bernadeta

Damušytė - Damušis

Lietuvos visuomenės veikėja, diplomatė, Lietuvos ambasadorė Danijoje ir Islandijos Respublikai.

Nuo 2016 m. – Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Danijos Karalystėje ir Islandijos Respublikai. Anksčiau, buvo Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė prie Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO). Lietuvai įstojus į Aljansą, tapo pirmąja moterim ambasadore NATO istorijoje.

2008 – 2012 m. buvo Lietuvos ambasadorė Kanadoje, vėliau, Užsienio reikalų ministerijos (URM) ambasadorė ypatingiems pavedimams, atsakinga už ryšius su užsienio lietuviais, 2013 – 2015 m. vadovavo Lietuvos URM Užsienio lietuvių departamentui.

2005 – 2008 m. diplomatė ėjo URM Saugumo politikos departamento ambasadorės ypatingiems pavedimams pareigas, koordinavo Lietuvos paramą ir projektus Afganistane. 

1991 m. Gintė Damušis visuomeniniais pagrindais padėjo įsteigti Lietuvos misiją Jungtinėse Tautose. Diplomatinę tarnybą oficialiai pradėjo 1992 m. Niujorke.  1996 – 1998 m. vadovavo Lietuvos delegacijai Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje (ESBO). 1998 – 1999 m. buvo Lietuvos atstovė prie Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos (CTBTO). 1998 - 2001 m. ėjo Lietuvos ambasadorės Austrijoje pareigas.

JAV gimusi ambasadorė aktyviai dalyvavo pasaulio lietuvių veikloje – Baltic Appeal to the United Nations (BATUN), Pasaulio lietuvių bendruomenėje ir jaunimo sąjungoje, ateitininkuose. 1979-1991 m. vadovavo Lietuvių informacijos centrui (LIC) Niujorke, kuris tuomet globaliu mąstu buvo žinomas kaip Lietuvos žmogaus teisių gynėjų ir demokratinių jėgų – ir Sąjūdžio – balsas užsienyje.

bottom of page