top of page

Ingrida Gertrūda Bublys

Lietuvos garbės konsulė Klivlande, JAV, verslininkė, aktyvi visuomenės veikėja, IBInternationalinc prezidentė.

Ingrida Bublys yra LR garbės generaline konsulė Ohajo, Indianos ir Kentukio valstijose. Pirmoji Lietuvos garbės konsulė, paskirta JAV, Lietuvai atgavus nepriklausomybę.

Ingrida Bublys daugybę metų dirba Lietuvos verslo, kultūros ir mokslo labui.  Daug metų buvo aktyvi įvairių išeivijos organizacijų vadovė bei JAV LB Krašto Valdybos Kultūros Tarybos pirmininkė - tris kadencijas. Aktyviai prisidėjo prie JAV ir  Lietuvos verslo ir prekybos ryšių stiprinimo – JAV investicijų į lietuvišką verslą pritraukimo, bei lietuviškos produkcijos eksporto į JAV.

Apdovanota Vytauto Didžiojo Ordinu Riterio Kryžiumi, Lietuvos Verslo Konfederacijos Garbės Ženklu. Klivlando Rotary Klubas suteikė Tarptautinės Tarnybos apdovanojimą.

​Ingrida Bublys gimė Šiauliuose. Sovietų okupacijos metais, jos tėvai mokytojai buvo priversti iš Lietuvos pasitraukti, kartu su tuomet vos dviejų metų sulaukusia Ingrida.

bottom of page