top of page

Irena

Vaišvilaitė

Lietuvių diplomatė, meno ir bažnyčios istorikė, poliglotė, Lietuvos ambasadorė prie UNESCO.

Nuo 2017 m. – nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO. 2012 – 2017 m. Irena Vaišvilaitė buvo Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos Ordino.

Anskčiau, diplomatė buvo Europos humanitarinio universiteto Vilniuje prorektorė. 2003 – 2007 metais ėjo prezidento Valdo Adamkaus vyriausiosios patarėjos pareigas.

Vilniaus dailės institute (dabar – Dailės akademija) dirbo dėstytoja; buvo Lietuvos mokslo akademijos Dailės ir kultūros instituto skyriaus vedėja. Vėliau, Romoje dirbo Vatikano radijo lietuviškų laidų redaktore, Laisvosios Europos radijo Prahoje redaktore.

Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo universitete baigė meno istorijos specialybę, 1998 m. Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje – bažnyčios istorijos specialybę. 1984 m. įgijo meno istorijos daktaro laipsnį, 1998 m. – bažnyčios istorijos daktaro laipsnį. Yra Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentė.

Atstovavo Lietuvą tarptautiniuose projektuose  ir renginiuose, yra paskelbusi per 50 mokslo straipsnių, parengusi ir išleidusi šešias knygas. Jai vadovaujant apginta 11 mokslo daktaro disertacijų.

bottom of page