top of page

Kristina

Vaičiūnaitė

Tarptautinių santykių, viešojo valdymo ir pilietinės visuomenės srities profesionalė, pirmojo Pabaltijo užsienio politikos analizės centro (angl. „think tank“) steigėja ir ilgametė vadovė.

Nuo įsteigimo 2006 m. vadovavo Rytų Europos studijų centrui, kurio tikslas – vykdyti kokybišką politinių, ekonominių ir socialinių procesų Rytų Europoje stebėjimą ir analizę, siekiant prisidėti prie demokratijos ir pilietinės visuomenės vystymo.

Šiuo metu dirba demokratijos vystymo tarptautinėje organizacijoje European Endowment for Democracy.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page