top of page

Lina

Kuliavas

Kanados lietuvių bendruomenės veikėja.

Ilgametė ateitininkė, parapijos veikėja, Lina prieš 36 metus subūrė komandą, kuri pradėjo organizuoti „Kretingos” jaunimo stovyklas Kanadoje, Brolių Pranciškonų stovyklavietėje, skirtas išeivijos lietuvių vaikams ir paaugliams. Stovyklų tikslas – puoselėti patriotiškumą, žmogiškąsias vertybes, kurti bendruomeniškus tarpusavio ryšius.

Per 36 stovyklos veiklos metus joje dalyvavo per 8000 jaunųjų stovyklautojų ir jų vadovų, stovyklos programos pritaikytos tiek lietuviškai kalbančiam, tiek ir nekalbančiam jaunimui.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page