top of page

Lina

Vosiliūtė

Žmogaus teisių tyrėja ir aktyvistė.

 

Pradėjo dalyvauti visuomeninėje veikloje Plungės jaunimo organizacijoje ”Krantas”. Aktyviai dalyvavo Europos Tarybos žmogaus teisių kampanijoje „Visi skirtingi - Visi Lygūs“ bei prisidėjo suburiant plačią NVO Romų ir su Romais dirbančių organizacijų koaliciją, kuri prisidėjo prie nacionalinės Romų integracijos strategiją Lietuvoje rengimo. Savanoriavo Sąžiningos Prekybos (Fair Trade) organizacijose – Maltoje bei Pietų Afrikos Respublikoje.

Baigė politikos mokslų studijas Vytauto Didžiojo universitete bei Žmogaus teisių studijų magistro programą Vidurio Europos Universitete (Central European University - CEU), kur gilinosi į Europos Sąjungos darbuotojų migrantų teisių užtikrinimą. Prisidėjo prie migrančių namų darbininkių teisių gynimo organizacijoje RESPECT Network Europe. Dirbo tyrėja “Visionary Analytics” Vilniuje. Šiuo metu tęsia tyrimus vienoje iš autoritetingiausių ekspertinių organizacijų (think tank) Europoje – Europos politikos studijų centre (Centre for European Policy Studies – CEPS), kur gilinasi į Europos Sąjungos migracijos bei pabėgėlių politiką, mažumų apsaugą.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page