top of page

Milda

Bliumenzonienė

Milda Bliumenzonienė beveik 30 metų dirba nematomą, tačiau labai svarbų darbą – padeda buvusiems kaliniams integruotis ir grįžti į visuomenę.

Nuo 1991 m. Milda Bliumenzonienė dirba visuomeninėje organizacijoje „Lietuvos kalinių globos draugija“, jos veikla ženkliai prisidėjo prie pakartotinio nusikalstamumo mažinimo Lietuvoje, buvusių kalinių stigmatizavimo mažinimo. Būdama šios draugijos nare prisidėjo prie mirties bausmės Lietuvoje panaikinimo.

1996-1998 m. Lietuvos kalinių globos draugijos ir Norvegijos Oslo probacijos bendro projekto atsakingoji darbuotoja, 1998 m. – Tarptautinės probacijos organizacijos (CEP) Lietuvos skyriaus atsakingoji sekretorė, 1999–2002 m. – Kanados probacijos tarnybos (CCC) ir Lietuvos kalinių globos draugijos projekto grupės vadovė, 2004–2006 m. – žurnalo „Kryžkelė“ redaktorė, 2007 m. – „Prison Fellowship International“ Lietuvos skyriaus vykdomoji direktorė, 2012-2016 m. – projekto „Sisteminga nuteistųjų integracija Vilniaus regione“ socialinė darbuotoja.

Išleido knygą „Vadovas specialistams dirbantiems su nuteistaisiais“.

2015 m. Vilniaus miestas Mildą Bliumenzonienę apdovanojo Šv.Kristoforo statulėle „Už žmogiškumą ir kilnią širdį“.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page