top of page

Rasa

Budbergytė

Seimo narė nuo 2016 m., finansų ministrė XVI-oje Vyriausybėje, 2010–2016 m. Lietuvos deleguota Europos Audito rūmų narė, atsakinga už ES žemės ūkį ir gamtinius išteklius. 2014 m. ėjo Europos Audito rūmų I Kolegijos „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“ seniūnės pareigas.

2005 m. penkerių metų kadencijai paskirta valstybės kontroliere, išrinkta Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) Valdančiosios tarybos nare. EUROSAI pirmininko pavaduotoja, ėjo daug kitų atsakingų pareigų ministerijose.

2008 m. žurnalo „Veidas“ vykdytoje apklausoje pripažinta Metų valstybės tarnautoja. Yra dirbusi ir akademinį darbą Vilniaus universiteto ir M.Riomerio universitetų Teisės fakultetuose. Už nuopelnus Lietuvai 2009 m. prezidento Valdo Adamkaus apdovanota valstybiniu Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.

bottom of page