top of page

Regina Gytė Firantaitė-Narušienė

II-ojo pasaulinio karto išeivijos kartos lietuvė su šeima emigravusi į Jungtines Amerikos Valstijas, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė, JAV lietuvių veikėja ir atstovė, advokatė. Dirbo advokate, nepilnamečių reikalų skyriaus prokurore (Ilinojaus valstija). 

1988–2000 m. ėjo Rokfordo vyskupijos fondo tarybos pirmininkės pareigas, vėliau Lietuvių laisvės forumo Vašingtone pirmininkės pareigas. 1991 m. kartu su bendraminčiais įkūrė Amerikos lietuvių teisininkų draugiją, o 1992 m., 1996 m., 2003 m. kartu su vyru B. V. Narušiu Vilniuje inicijavo I ir II pasaulio lietuvių teisininkų kongresus (šiuo metu inicijuojamas toks ketvirtasis kongresas 2019 m.).

Viena iš Amerikos Lietuvių Advokatų Draugijos (LABAS įkūrėjų), pirmininkė ir tarybos narė. Lietuvos Valdovų rūmų paramos fondo steigėja, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties komisijos narė bei Valdovų rūmų paramos JAV komiteto pirmininkė.

Apdovanota II laipsnio Gedimino ordinu, Popiežiaus Švento Didžiojo Gregorijaus ordinu už nuopelnus Katalikų bažnyčiai.

2018 m. išleido knygą „Lai gyvuoja laisva Lietuva: JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą“.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page