top of page

Dr. Rūta Furmonavičienė

Imunologė alergologė, biomedicinos mokslų daktarė, dėstytoja.

2000 m. Rūta Furmonavičienė apsigynė mokslų daktaro disertaciją Notingemo (Nottingham) universitete Jungtinėje Karalystėje. Mokslininkė gilinasi į imunologiją, atlieka alerginių ir autoimuninių ligų tyrimus; šešerius metus vadovavo biomedicinos bakalauro studijų mokymo programai De Montfort universitete. 2013 m. įgijo MBA (verslo administravimo magistro) laipsnį, šiuo metu taip pat bendradarbiauja kuriant naują biomedicinos verslo ir inovacijų magistro studijų mokymo programą De Montfort universitete, rūpinasi Sveikatos ir Gyvybės Mokslų Fakulteto tarptautiniais ryšiais su Centrinės ir Rytų Europos universitetais, dėsto biomediciną, vadovauja studentų moksliniams projektams bei veda mokslo ir universitetinių studijų populiarinimo renginius.

Anksčiau Rūta dirbo mokslinį darbą ir dėstė Notingemo, Lesterio (Leicester) ir Swansea universitetuose Anglijoje ir Velse, dirbo FP7 biomedicinių projektų vertintoja Europos Komisijai. Akademinio ir mokslinio tiriamojo darbo patirtis Anglijoje -18 metų.

Rūta taip pat yra aktyvi visuomenininkė, kultūrinių bei krikščioniškų renginių organizatorė, daugiau nei 10 metų vadovaujanti Notingemo lietuvių internetiniam puslapiui “Židinys”.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page