top of page

Dr. Valentina Dagienė

Informatikė, fizinių mokslų daktarė, VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto profesorė.

2004 m. profesorė įkūrė informatikos ir informatinio mąstymo konkursą „Bebras“. Ji pasiūlė naujo tipo informatikos konceptais grįstus interaktyvius uždavinius, kurie dabar naudojami mokymui įvairiose šalyse. Per trumpą laikotarpį  „Bebras“ išaugo į pasaulinį tinklą. 2015 m. Europos asociacija „Informatics Europe“ konkursą „Bebras“ paskelbė geriausia 2015 m. ugdymo veikla.  Pirmojo informatikos vadovėlio Lietuvos mokykloms autorė. 

Profesorė įkūrė ir išplėtojo Šiaurės šalių informatikos inžinerijos mokymo tyrimų doktorantų tinklą ir žiemos mokyklą, gyvuojančią jau 10 metų. Valentina dešimtmetį dirba ir tarptautinių informatikos olimpiadų komitete.

2007 m. jai skirta Lietuvos mokslo premija už 1990-2006 m. darbų ciklą "Informacinės technologijos bendrajam ugdymui: diegimo krypčių formavimas, mokomosios programinės įrangos kūrimas ir lokalizavimas".

Yra paskelbusi per 200 mokslinių ir tiek pat metodinių darbų, parašiusi daugiau kaip 60 informatikos vadovėlių ir mokomųjų knygų. Dviejų tarptautinių mokslo žurnalų – „Informatics in Education“ ir „Olympiads in Informatics“ – steigėja, vyriausioji redaktorė.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga:

100 Lietuvos moterų,

kuriomis šalies žmonės didžiuojasi

bottom of page